top of page

un monde d'oiseaux voyageurs

simorgh_toa.webp

Het lied van de vogels  werd rond 1177 geschreven door Attar, de apotheker-dichter van Nichapur (stad in het noordoosten van Iran, in Khorassan). Het is een prozagedicht van 9.448 verzen dat een heilig lied bij uitstek vormt. Het schetst de geschiedenis van de zoektocht naar de Waarheid (de zoektocht naar het Opperwezen) door de vogels van de wereld.
Geleid door de hop, die de dichter, spirituele gids en gekozen boodschapper van koning Salomo symboliseert, zullen de vogels een spiritueel avontuur beleven dat bestaat uit twijfels en ontdekkingen dat doet denken aan de reis van degenen die zich bezighouden met hun spirituele ontwikkeling. Het doel is om de Simorgh te bereiken, en alleen de Hop weet waar hij woont en hoe hij er moet komen.

De Simorgh is het vogelsymbool van de gedachte aan God  :

Ja, het soevereine Wezen bestaat, Subliem Wezen
Zijn huis is voorbij de berg Qaf
Haar naam is de Simorgh, de Allerhoogste Majesteit
Ze is dicht bij ons en wij zijn zo ver weg
Ze rust in het heiligdom van glorie
Zijn naam is voorbij de tong

Koppelingen 691 tot 694

"Lieve vogels, zei ze tegen hen, ik ben de boodschapper
Van onze Majesteit en de stem van het onzichtbare

Ik ken Haar, dat is zeker, in het diepst van mijn ziel
En in alle finesse, ik ken al deze geheimen

Hij wiens snavel de naam van God draagt (ref)
Geen wonder dat hij geheimen kent"

 

Koppelingen 708 tot 714

"Dus ik weet wie mijn Soeverein is
Ik kan niet alleen naar hem toe

Maar als je mijn reisgenoten wordt
U vindt toegang tot zijn privacy

Je moet jezelf bevrijden van je egocentrisme!
Zul je je gebrek aan geloof voor een lange tijd verdragen?

Wie afstand doet van zijn leven, zal zichzelf overwinnen
Op de weg van de geliefde die de bron van het leven is
Hij zal zowel goed als kwaad te boven gaan

Dus geef je leven en doe mee met de dans
Wie op deze koninklijke drempel eindigt in eerbied?

Ja, het soevereine Wezen bestaat, Subliem Wezen
Zijn huis ligt voorbij de berg Qaf

Haar naam is de Simorgh , de Allerhoogste Majesteit
Ze is dicht bij ons en we zijn zo ver"

oiseau-attar.webp

Onder de vogels die zich rond Salomo verzamelen, bevindt zich de hop (hudhud), die de brief van de profeet-koning naar de heidense koningin en haar volk brengt, om hen uit de geestelijke duisternis te halen.

Messenger en gids – het spel  woorden zowel geluid als grafisch tussen hodhod (de hop) en hâdî (de gids)  in feite de ideale metafoor voor de verkenner van zielen - de hop had, volgens de legende, ook het vermogen om waterpunten onder de grond te detecteren.   Ze heeft inderdaad de gave van visie voorbij de dichte materie van de grond, een metafoor voor het lichaam gemaakt van aarde en in wiens duisternis het water van het eeuwige leven stroomt.


De spirituele gids is precies hier degene die toegang heeft tot de ziel die verborgen is onder de sluier van het lichaam.

In de Perzische mystiek (het gedicht van 'Attâr), het lied van de vogels, nodigt de hop de vogelzielen uit om te vluchten. De gouden kam herinnert zowel aan de aureool van heiligheid als aan de kroon van koningen.

bottom of page