top of page

un monde d'oiseaux voyageurs

ציפור, הו ציפור,

הו ציפור מקצה העולם,

אתה יכול להגיד לאהובתי מה לבי?

אוי ציפור

לך שאל את מי שחברתו אינו איתו,

האם הוא מפחד מפצעי האהבה?

הוא שם,

מה הכאבים המנקבים אותו כשמחשבותיהם של ילדים נזכרות במוחו,

אוי ציפור שמתלבשת בצבעי העץ,

אין יותר מאשר נטישה ושעמום,

אחכה בעיני השמש,

בקור האבן,

שיד ההפרדה תנחה אותי

אני מתחנן שמספר הנוצות שלך שווה למספר ימי,

הוורד המנומנם וגרגירי האוויר אם הולכים לעברם,

ואהבת גן עדן קח אותי רק לרגע ואז תחזיר אותי ...

וציפורים ללא מספר הופיעו בכל נשימה ...
מי שיודע את הצל שהוא משוחרר ...
בין אם הוא חי או שהוא מת ...

bottom of page